Dopoledne po skončení hry strávíme diskusí o tématech, která se ve hře objevila a s nimiž se setkávali hráči. Cílem těchto diskusí je racionální zpracování zážitku ze hry a také nastartování aktivní diskuse o současných projevech totality v dnešní společnosti.
Chceme, abyste měli šanci urovnat si a protřídit vlastní zážitky a názory, a tedy konfrontace s pohledem druhých je nezbytná.
Projekt Systém není jen o hlubokém zážitku, ale také o kritickém přemýšlení nad závažnými problémy dnešní doby.