O totalitě se dnes mlu-
ví jako o jedné z nej-
větších hrozeb, kterým
musí lidstvo čelit.

Ale co vlastně totalita je?

Víme, že je špatná.
Ale víme také proč?
A poznali bychom sami
chvíli, kdy věci začnou
nabírat špatný směr?

Projekt Systém podporuje
zpěvačka, signatářka a
mluvčí Charty 77:

„Zážitková hra Projekt Systém je
podle mě smysluplná i poučná.

Účastníkům upřímně gratuluji —
vždyť jde jen o několik hodin v
totalitě. Po celou dobu hry jsou
si vědomi toho, že se jedná
pouze o víkend.

My jsme si na tu „neděli“ museli
počkat hodně dlouho.“

Marta Kubišová